FAQ

Poniżej prezentujemy kilka najbardziej popularnych pytań jakie zadajecie w związku  pracą w Wojsku Polskim.

etap 1:
Czy jest określona górna granica wieku, która uniemożliwia powołanie do korpusu szeregowych zawodowych?
Nie ma takiej granicy. Praktycznie każdy może zostać szeregowym zawodowym. Z praktyki wiem, iż w trakcie weryfikacji osoby powyżej (powiedzmy) 35 roku życia, dowódcy jednostek wojskowych chcą bardziej szczegółowo zapoznać się z dotychczasowymi świadectwami pracy kandydata.
etap 2:
Jakie wykształcenie musi posiadać kandydat? Czy wykształcenie podstawowe wystarcza?
Konieczne jest co najmniej ukończenie gimnazjum. Wykształcenie podstawowe, w myśl obowiązujących przepisów jest niewystarczające. W trakcie kompletowanie dokumentów na WKU, kandydat jest zobowiązany do przedstawienia świadectw ukończonych szkół. Niejasna dokumentacja kandydata jest weryfikowana w kuratorium.
etap 3:
Czy bycie szeregowym zawodowym niesie za sobą obowiązek wyjazdu na misje pokojowe?
Nie można nikogo zmusić do wyjazdu, niezależnie od stopnia.
etap 4:
Czy nieuregulowany stosunek do służby wojskowej dyskwalifikuje kandydata?
Tak. Stosunek do służby wojskowej musi być uregulowany - kandydat musi mieć odbytą zasadniczą służbę wojskową w pełnym wymiarze.
etap 5:
Czy po zwolnieniu z zawodowej służby wojskowej w korpusie szeregowych do rezerwy, można być ponownie powołanym do służby w innej jednostce?
Tak.
etap 6:
Jakie są sposoby na znalezienie wolnego stanowiska dla szeregowego zawodowego?
- baza wolnych stanowisk w wku
- bezpośrednio w jednostce wojskowej - do komórki personalnej
- bezpośrednio po służbie zasadniczej w tej samej jednostce
etap 7:
Jaka jest wysokość uposażenia szeregowego zawodowego?
2200 brutto - 1600 zl netto (na rękę).
etap 8:
Urlopy szeregowego zawodowego.
Z każdym rozpoczętym rokiem kalendarzowym 26 dni urlopu. (przed rozpoczętym rokiem kalendarzowym 2 dni za każdy miesiąc) + max 10 dni urlopu nagrodowego (urlop nieobowiązkowy, uznaniowy); urlop okolicznościowy - 3-7 dni.
etap 9:
Co jeśli byłem karany?
Osoba, która jest w trakcie wykonywania kary nie może być powołana - w trakcie rekrutacji należy pokazać wyciąg z rejestru KRK (krajowy rejestr kar) - tzw. zaświadczenie o niekaralności.
Koniecznie przeczytaj: