Szkolenie NSR

Proces szkolenia żołnierzy NSR jest realizowany w oparciu o ćwiczenia wojskowe, do których zaliczyć można:

- ćwiczenia jednodniowe,

- ćwiczenia krótkotrwałe — trwające do trzydziestu dni,

- ćwiczenia długotrwałe — trwające do dziewięćdziesięciu dni,

- ćwiczenia rotacyjne - trwające łącznie do trzydziestu dni lub prowadzone z przerwami w określonych dniach w ciągu danego roku kalendarzowego.

Szczegółowy program ćwiczeń wojskowych żołnierzy NSR stanowi kształcenie teorii, a także zajęcia praktyczne, organizowane na podstawie programów szkolenia funkcjonujących w jednostce wojskowej, z którą żołnierz Narodowych Sił Rezerwowych podpisał kontrakt.

 

Cykl szkolenia żołnierza NSR przebiega w rocznych etapach:

- doskonalenia umiejętności indywidualnych,

- szkolenia zgrywającego,

- szkolenia doskonalącego.

Należy się liczyć z tym, iż powołanie na ćwiczenia wojskowe może mieć zarówno charakter zwykły jak i  charakter natychmiastowego stawiennictwa w jednostce wojskowej, za pośrednictwem organów administracji państwowej (Wójt, Burmistrz, Prezydent miasta).

Żołnierza NSR zapoznaje się z wykazem ćwiczeń na dany rok kalendarzowy, po czym informuje pracodawcę o terminach odbywania ćwiczeń.

 

Poza ćwiczeniami wojskowymi szkolenie żołnierza NSR opierać się będzie o okresową służbę wojskową.

 

Koniecznie przeczytaj: