Stopnie wojskowe

Stopnie wojskowe w Wojskach Lądowych i Siłach Powietrznych:

1. Korpus szeregowych:


Szeregowy

Starszy szeregowy

2. Korpus podoficerów:


Kapral

Starszy kapral

Plutonowy

Sierżant

Starszy sierżant

Młodszy chorąży

Chorąży

Starszy chorąży

Starszy chorąży sztabowy

3. Korpus oficerów - oficerowie młodsi:


Podporucznik

Porucznik

Kapitan

4. Korpus oficerów - oficerowie starsi:


Major

Podpułkownik

Pułkownik

5. Generałowie:


Generał brygady

Generał dywizji

Generał broni

Generał

6. Marszałek:


Marszałek

Stopnie wojskowe w Marynarce Wojennej:

1. Korpus marynarzy:


Marynarz

Starszy marynarz

2. Korpus podoficerów:


Mat

Starszy mat

Bosmanmat

Bosman

Starszy bosman

Młodszy chorąży marynarki

Chorąży marynarki

Starszy chorąży marynarki

Starszy chorąży sztabowy marynarki

3. Korpus oficerów - oficerowie młodsi:


Podporucznik marynarki

Porucznik marynarki

Kapitan marynarki

4. Korpus oficerów - oficerowie starsi:


Komandor podporucznik

Komandor porucznik

Komandor

5. Admirałowie:


Kontradmirał

Wiceadmirał

Admirał floty

Admirał