Uzbrojenie i ekwipunek żołnierza NSR

Uzbrojenie, umundurowanie i wyposażenie żołnierzy NSR jest określone w specjalnie przeznaczonych do tego dokumentach - tzw. należnościach na czas odbywania służby czy ćwiczeń wojskowych . Zawierają one ilość oraz rodzaj przedmiotów mundurowych, uzbrojenia oraz wyposażenia dodatkowego, przypisane do stanowiska służbowego oraz stopnia wojskowego żołnierza NSR.

Przechowywanie wyposażenia żołnierzy Narodowych Sił Rezerwowych odbywa się w jednostkach wojskowych. Wyjątek stanowią przedmioty mundurowe, które zołnierz NSR otrzymuje "dla siebie" - do dyspozycji w czasie ćwiczeń lub zaistniałych sytuacji kryzysowych. Umundurowanie żołnierzy NSR jest takie samo jak żołnierzy zawodowych, a więc oparte na obowiązujących i zaakceptowanych wzorach. Oznacza to, że żołnierza Narodowych Sił Rezerwowych obowiązują takie same przepisy noszenia umundorowania, odznak, oznak i uzbrojenia jak żołnierzy zawodowych. Części umundurowania posiadają tzw. okresy używalności, po upłynięciu których podlegają wymianie na nowe.

Koniecznie przeczytaj: