Zadania NSR

NSR jako uzupełnienie pod względem osobowym ma tożsame zadania jak Siły Zbrojne RP. Do głównych z nich należy zapewnienie suwerenności, niepodległości i nienaruszalności granic Państwa Polskiego oraz czuwanie nad bezpieczeństwem i pokojem Narodu Polskiego.

Narodowe Sił Rezerwowe jako integralna część Sił Zbrojnych mogą brać udział w:

- zwalczaniu klęsk żywiołowych,

- likwidacji skutków klęsk żywiołowych,

- akcjach poszukiwawczych,

- akcjach antyterrorystycznych,

- ratowaniu życia ludzkiego,

- oczyszczaniu terenu z niewybuchów i niewypałów,

- zarządzaniu kryzysowym.

 

Innym ważnym zadaniem stawianym przed NSR jest uzupełnianie stanowisk służbowych w strukturach polskich kontyngentów wojskowych poza granicami państwa.

 

Wymienione wyżej zadania wymagają od żołnierza Narodowych Sił Rezerwowych dyspozycyjności polegającej na szybkim stawiennictwie w jednostce wojskowej w przypadku uzasadnionych potrzeb, co w istotny sposób zwiększy potencjał jednostki.

Koniecznie przeczytaj: