Służba przygotowawcza do NSR

Służba przygotowawcza została stworzona dla kandydatów do Narodowych Sił Rezerwowych, którzy wcześniej nie pełnili jakiegokolwiek rodzaju czynnej służby wojskowej.

Do służby przygotowawczej może być powołana osoba:

- niekarana,

- posiadająca obywatelstwo polskie,

- posiadająca odpowiednią zdolność fizyczną i psychiczną do pełnienia czynnej służby wojskowej,

- która ukończyła 18 lat

- o odpowiednim wykształceniu (wyższe dla kandydatów na oficerów, średnie dla kandydatów na podoficerów, gimnazjalne dla kandydatów na szeregowych).

 

Powołanie do służby przygotowawczej rozpoczyna się od złożenia wniosku do odpowiedniej terytorialnie Wojskowej Komendy Uzupełnień, wraz załączonymi dokumentami:

- potwierdzającymi wykształcenie:

- CV,

- skróconym odpisem aktu urodzenia,

- informacją z Krajowego Rejestru Karnego,

- dokumenty, które mogą mieć wpływa w postępowaniu rekrutacyjnym ( potwierdzające uprawnienia specjalistyczne)

 

Zakwalifikowanie kandydata do służby przygotowawczej oznacza jego szkolenie w wyższych uczelniach wojskowych (dla kandydatów na oficerów), w szkołach podoficerskich (dla kandydatów na podoficerów), w ośrodkach szkolenia lub jednostkach wojskowych (dla kandydatów na szeregowych).

 

Kształcenie w ramach służby przygotowawczej planuje się:

- dla oficerów - do sześciu miesięcy;

- dla podoficerów - do pięciu miesięcy;

- dla szeregowego - do czterech miesięcy.

 

Kształcenie w ramach służby przygotowawczej kończy się egzaminem. Osoby, które ukończyły służbę przygotowawczą z wynikiem pozytywnym będą uprawnione do podpisania kontraktu w ramach NSR.

Koniecznie przeczytaj: