Korzyści pracy w wojsku

Nic tak nie przemawia jak korzyści materialne.

Pracując w wojsku, niezależnie od posiadanego stopnia wojskowego można liczyć na:

 

- uposażenie miesięczne — prawo do uposażenia uzyskuje się z pierwszym dniem rozpoczęcia służby. Płatność uposażenia następuje za miesiąc z góry;

 

- zasiłek na zagospodarowanie - jednorazowo w wysokości jednomiesięcznego uposażenia, w wypadku zawarcia drugiego kontraktu;

 

- nagroda roczna — dodatkowe uposażenie roczne w wysokości uposażenia miesięcznego, jeżeli żołnierz pełni służbę co najmniej sześć miesięcy w danym roku;

 

- gratyfikacja urlopowa — na każdego członka rodziny, wypłacana po udaniu się na urlop wypoczynkowy w wymiarze min. 7 dni;

 

- równoważnik w wypadku nie przyznania mieszkania;

 

- równoważnik mundurowy — wypłacany raz w roku - tzw. mundurówka;

 

- dodatek za pełnienie służby dyżurnej — za każdą służbę

 

- odprawa - w wypadku zwolnienia ze służby zawodowej w wysokości: 100% uposażenia po roku służby, 200% po pięciu latach służby, 300% po dziesięciu latach służby.

 

- nagroda jubileuszowa - jednorazowo w wysokości 75% uposażenia po dwudziestu latach służby, 100% po dwudziestu pięciu latach służby, 150% po trzydziestu latach służby, 200% po trzydziestu pięciu latach służby, 300% po czterdziestu latach służby;

 

- diety za podróże służbowe — w zależności od czasu trwania podróży służbowej;

 

- dodatek za długoletnią służbę wojskową — do uposażenia miesięcznego, w wysokości 3% kwoty bazowej uposażenia po 3 latach służby, 6% po 6 latach służby, 9% po 9 latach służby, 12% po dwunastu latach służby, 15 % po piętnastu latach służby, 20% po dwudziestu latach służby, 25% po 25 latach służby;

 

- zwrot kosztów poniesionych na podnoszenie kwalifikacji, które są wymagane na stanowisku (np.: zwrot kosztów za kurs prawa jazdy);

 

- nagrody pieniężne - za wzorowe wykonywanie obowiązków (według uznania dowódcy);

 

- zapomogi.

 

 

Pozostałe korzyści to:

 

- prawa emerytalne - 40% uposażenia po 15 latach służby, 2,6% za każdy następny rok służby;

 

- urlop wypoczynkowy - 26 dni w roku;

 

- urlop nagrodowy —  do 12 dni w roku;

 

- urlop okolicznościowy –  do 5 dni;

 

- zakwaterowanie;

 

- możliwość wyjazdu na misję pokojową;

 

- możliwość podnoszenia kwalifikacji w ramach wymagań przypisanych do danego stanowiska.

 

Koniecznie przeczytaj: