Kategorie zdrowia

Odpowiednia kategoria zdrowia jest przepustką do pracy w wojsku.

Po badaniach lekarskich kandydat do służby wojskowej zostaje zakwalifikowany do jednej z ponizszych kategorii zdrowia:

 

1) Dla kandydatów do pełnienia zawodowej służby wojskowej:

            a) zdolny do zawodowej służby wojskowej - Z;

            b) trwale lub czasowo niezdolny do zawodowej służby wojskowej - N;

 

2) Dla kandydatów na pilotów samolotów bojowych naddźwiękowych:

            a) zdolny - Z/IA;

            b) trwale lub czasowo niezdolny - N/IA;

 

3) Dla kandydatów na pilotów samolotów bojowych poddźwiękowych:

            a) zdolny - Z/IB;

            b) trwale lub czasowo niezdolny - N/IB;

 

4) Dla kandydatów na pilotów śmigłowców i samolotów doświadczalnych:

            a) zdolny - Z/IC;

            b) trwale lub czasowo niezdolny - N/IC;

 

5) Dla kandydatów do pozostałego personelu latającego:

            a) zdolny - Z/II;

            b) trwale lub czasowo niezdolny - N/II;

 

6) Dla kandydatów  do naziemnego personelu zabezpieczenia lotów oraz kandydatów do personelu służby inżynieryjno-lotniczej:

            a) zdolny - Z/III, Z/SIL;

            b) trwale lub czasowo niezdolny - N/III, N/SIL;

 

7) Dla kandydatów do służby na okrętach wojennych i innych jednostkach pływających Marynarki Wojennej:

            a) zdolny - Z/I-IV/A;

            b) niezdolny - N/I-IV/A;

 

8) Dla słuchaczy wojskowych szkół morskich i kursów szkolenia specjalistów morskich:

            a) zdolny - Z/I-IV/B;

            b) niezdolny - N/I-IV/B;

            c) czasowo niezdolny - N/I-IV/B.

 

 

Koniecznie przeczytaj: