Komisja lekarska

Zagadnienia dotyczące Wojskowych Komisji Lekarskich reguluje rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 8 stycznia 2010 r. w sprawie orzekania o zdolności do zawodowej służby wojskowej oraz właściwości i trybu postępowania wojskowych komisji lekarskich w tych sprawach, które określa między innymi:

          a) rodzaje wojskowych komisji lekarskich;

 

          b) kategorie zdrowia dla kandydatów do zawodowej służby wojskowej;

 

          c) warunki orzekania o zdolności do zawodowej służby wojskowej;

 

          d) wykaz chorób lub ułomności uwzględniany przy orzekaniu o zdolności do zawodowej służby wojskowej. 

UWAGA: zawarte informacje stanowią część treści wyżej wymienionego rozporządzenia, dotyczącą orzekania o zdolności do służby wojskowych osób cywilnych ubiegających się o powołanie do służby wojskowej.

 

Koniecznie przeczytaj: