Wykazy chorób

Kategoria zdrowia kandydata do służby w wojsku zależy od jego stanu zdrowia. W celu jego określenia, wojskowe komisje lekarskie posługują się wykazami chorób.

Są one ró żne w zależności od rodzaju jednostki wojskowej i specyfiki przyszłej pracy w wojsku. Obecnie wyróżniamy:

 

1) wykaz chorób lub ułomności uwzględniany przy orzekaniu o zdolności do zawodowej służby wojskowej:

         a) w jednostkach desantowo-szturmowych,

 

         b) w Żandarmerii Wojskowej,

 

         c) w jednostkach reprezentacyjnych Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej,

 

         d) instruktorów-skoczków spadochronowych,

Pobierz wykaz chorób

 

2) wykaz chorób lub ułomności uwzględniany przy orzekaniu o zdolności do zawodowej służby wojskowej w składzie personelu latającego, personelu naziemnego zabezpieczenia lotów i personelu służby inżynieryjno-lotniczej i służby wojskowej.

Pobierz wykaz chorób

 

3) wykaz chorób lub ułomności uwzględniany przy orzekaniu o zdolności do zawodowej służby wojskowej na okrętach wojennych i innych jednostkach pływających Marynarki Wojennej oraz w jednostkach nadbrzeżnych Marynarki Wojennej.

Pobierz wykaz chorób

 

4) wykaz chorób lub ułomności uwzględniany przy orzekaniu o zdolności do zawodowej służby wojskowej w charakterze nurków i płetwonurków.

Pobierz wykaz chorób

Koniecznie przeczytaj: