Zasady tworzenia NSR

1. Uzupełnienia stanów osobowych: 

NSR stanowią jedną z podstaw systemu uzupełniania Sił Zbrojnych. Ilość stanowisk NSR w jednostkach wojskowych zależy od jej przeznaczenia oraz zadań kryzysowych. Jedną z funkcji tworzenia Narodowych Sił Rezerwowych jest przede wszystkim uzupełnienie stanów osobowych jednostek wojskowych do określonego procentu ukompletowania. 

 2. Dobrowolności:

Służba w NSR ma charakter dobrowolny i jest pełniona na podstawie zawartego kontraktu na wykonywanie obowiązków służbowych na danych stanowisku. Efektem tego kontraktu jest nadanie przydziału kryzysowego dla żołnierza Narodowych Sił Rezerwowych w danej jednostce wojskowej.

 

3. Terytorialności:

Źródłem naboru do NSR w są w pierwszej kolejności są żołnierze: żołnierze zwolnieni ze służby kandydackiej, służby nadterminowej i zasadniczej służby wojskowej oraz wyszkoleni żołnierze rezerwy. Nabór do NSR powinien mieć charakter terytorialny. W praktyce, w wypadku niespodziewanej sytuacji kryzysowej, żołnierz NSR będzie zobligowany w możliwie najkrótszym czasie stawić się do jednostki wojskowej, w której nadano mu przydział kryzysowy. Niemniej jednak pozyskiwanie kandydatów spoza danego województwa jest możliwe szczególnie w wypadkach braku specjalistów o odpowiednich kwalifikacjach w administrowanym obszarze.

 

4. Motywacji:

Istotnym elementem motywacji jest sam prestiż służenia w rezerwie. Poparty jest on także system korzyści materialnych i niematerialnych. Do głównych z nich należy perspektywa wyjazdu na misję pokojową, a co za tym idzie możliwości uzyskania wyższego wynagrodzenia.

 

5. Doboru kwalifikacji:

W procesie rekrutacji do służby w Narodowych Siłach Rezerwowych, istotne jesr pozyskanie żołnierzy rezerwy posiadających szczególne specjalności lub umiejętności. (lekarzy, personel medyczny, tłumaczy, prawników, psychologów, informatyków, inżynierów itp.). Należy zauważyć, że stanowisk o tego typu wymaganiach będzie niewiele w porównaniu z bardziej popularnymi np.: strzelec, działonowy, kierowca, kucharz, radiotelegrafista, dowódca drużyny itp.). Istnieje zatem zapotrzebowanie na szeroka gamę specjalistów, którzy w procedurze rekrutacyjnej będą zobligowani do przedstawienia swoich kwalifikacji, w celu porównania ich z wymogami na stanowisku przeznaczonym do NSR. Jeśli kwalifikacje kandydata są zgodne z wymaganiami stanowiska, stwarza to dużą szansę na pełnienie służby w ramach Narodowych Sił Rezerwowych.

 

 

 

Koniecznie przeczytaj: