Szkoła Podoficerska Wojsk Lądowych w Poznaniu

Dane teleadresowe:
60-628 Poznań,
ul. Wojska Polskiego 86,
tel. 061 857 53 61/53 60, www.spwl.mil.pl/

Profil kształcenia:
 Szkolenie kandydatów na podoficerów w korpusach osobowych:

- ogólnowojskowym w grupach osobowych:

          - zmechanizowanej;

          - pancernej;

          - rozpoznania;

- logistyki w grupach osobowych:

          - ogólnologistycznej;

          — materiałowej;

          - technicznej;

- administracji.

 

 Czytaj wiecej: jak zostać podoficerem  - dla cywili