Studium Oficerskie w Wyższej Szkole Oficerskiej Wojsk Lądowych we Wrocławiu

Dane teleadresowe:
51-150 Wrocław,
ul. Czajkowskiego 109,
tel. 071 765 81 51/62

Profil kształcenia:

Szkolenie kandydatów na oficerów w specjalnościach wojskowych:

- dowodzenie pododdziałami zmechanizowanymi i czołgów;

- dowodzenie pododdziałami artylerii;

- dowodzenie pododdziałami wojsk inżynieryjnych;

- dowodzenie pododdziałami wojsk chemicznych;

- dowodzenie pododdziałami łączności;

- dowodzenie pododdziałami wojsk obrony przeciwlotniczej;

- dowodzenie pododdziałami logistycznymi;

 

Proces rekrutacyjny na Studium Oficerskie składa się z:

- egzaminu z języka angielskiego (poziom zaawansowany);

- testu ze sprawności fizycznej;

- testu psychotechnicznego;

- rozmowy kwalifikacyjnej.