Studium Oficerskie w Wyższej Szkole Sił Powietrznych w Dęblinie

Dane teleadresowe:
08-521 Dęblin,
ul. Dywizjonu 303 nr 12,
tel. 081 883 77 33/71 00

Profil kształcenia:

Szkolenie kandydatów na oficerów w korpusie osobowym Sił Powietrznych w specjalności:

- nawigatorów;

- meteorologicznej;

- radiotechnicznej;

- ubezpieczenia lotów;

- inżynieryjno-lotniczej;

Szkolenie kandydatów na oficerów w korpusie osobowym Przeciwlotniczym w specjalności:

- przeciwlotniczych zestawów rakietowych;

- technicznej.

 

Proces rekrutacyjny na Studium Oficerskie składa się z:

- egzaminu z języka angielskiego (poziom zaawansowany),

- testu ze sprawności fizycznej,

- rozmowy kwalifikacyjnej.