Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie

Dane teleadresowe:
00-908 Warszawa,
ul. Kaliskiego 2,
tel. 022 683 79 38/39, www.wat.edu.pl


Strukturę Wojskowej Akademii Technicznej tworzą:

- Wydział Cybernetyki;

- Wydział Elektroniki;

- Wydział Inżynierii Lądowej i Geodezji;

- Wydział Nowych technologii i Chemii;

- Wydział Mechaniczny;

- Wydział Mechatroniki;

- Instytut Optoelektroniki.

 

Profil kształcenia:

Szkolenie kandydatów na oficerów odbywa się na kierunkach:

- budownictwo;

- bezpieczeństwo narodowe;

- chemia;

- elektronika i telekomunikacja;

- geodezja i kartografia;

- informatyka;

- inżynieria materiałowa;

- inżynieria systemów bezpieczeństwa;

- logistyka;

- lotnictwo i kosmonautyka;

- mechanika i budowa maszyn;

- mechatronika;

- zarządzanie i marketing.

 

Czytaj więcej: jak zostać oficerem