Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych we Wrocławiu

Dane teleadresowe:
51-150 Wrocław,
ul. Czajkowskiego 109,
tel. 071 765 81 51/62, www.wso.wroc.pl

Strukturę Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych tworzą:

- Wydział Zarządzania;

        - Katedra Zarządzania I Marketingu;

        - Katedra Inżynierii Systemów;

        - Katedra Ekonomii;

        - Katedra Nauk Humanistycznych.

- Instytut Dowodzenia;

        - Zakład Wojsk Zmechanizowanych, Pancernych i Aeromobilnych;

        - Zakład Rozpoznania i Walki Elektronicznej;

        - Zakład Wojsk Rakietowych i Artylerii;

        - Zakład Obrony Przeciwlotniczej;

        - Zakład Inżynierii Wojskowej;

        - Zakład Obrony Przed Bronią Masowego Rażeni;

        - Zakład Łączności i Informatyki;

        - Zakład Logistyki;

        - Zakład Teorii i Praktyki Strzelań.

 

Profil kształcenia:

Szkolenie kandydatów na oficerów odbywa się na kierunku zarządzanie w specjalności dowodzenie pododdziałami.

 

Czytaj więcej: jak zostać oficerem