Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych w Dęblinie

Dane teleadresowe:
08-521 Dęblin,
ul. Dywizjonu 303 nr 12,
tel. 081 883 77 33/71 00, www.wsosp.deblin.pl

Strukturę Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych tworzą:

- Wydział Lotnictwa:

         - Katedra Nauk Ogólnokształcących;

         - Katedra Taktyki;

         - Katedra Nawigacji Lotniczej;

         - Katedra Płatowca i Silnika;

         - Katedra Awioniki i Systemów Sterowania;

         - Katedra Uzbrojenia;

         - Ośrodek Szkolenia Lotniczego;

         - Ośrodek Szkolenia Kontrolerów Ruchu Lotniczego;

         - Ośrodek Szkolenia Personelu TZKOP;

         - Zakład Wychowania Fizycznego;

         - Zakład Dydaktyki;

         - Studium Języków Obcych.

 

Profil kształcenia: 

Szkolenie kandydatów na oficerów odbywa się na kierunku lotnictwo i kosmonautyka w specjalnościach:

- pilotaż;

- nawigacja lotnicza;

- zarządzanie ruchem lotniczym.

 

Czytaj więcej: jak zostać oficerem